Renewable Energy Case Studies
Khu dân cư
Nhà Dự án Khu dân cư
 • Dự án Hệ thống năng lượng mặt trời trong nước 6,48KW
  Dự án Hệ thống năng lượng mặt trời trong nước 6,48KW

  Dự án này là 6,48KW hệ thống năng lượng mặt trời trong nước được lắp đặt trên tầng thượng biệt thự.

 • Hệ thống năng lượng mặt trời 150KW cho tòa nhà dân cư
  Hệ thống năng lượng mặt trời 150KW cho tòa nhà dân cư

  Khách hàng: Tòa nhà dân cư ở Việt Nam Kích thước hệ thống: Hệ thống năng lượng mặt trời 150KW cho tòa nhà dân cư

 • Hệ thống quang điện phân tán 4KW để sử dụng tại nhà
  Hệ thống quang điện phân tán 4KW để sử dụng tại nhà

  Khách hàng: Cộng đồng Jinwan, thị trấn Baihu, huyện Lujiang Kích thước hệ thống: Hệ thống quang điện phân tán 4KW để sử dụng tại nhà

 • Giải pháp năng lượng mặt trời dân cư nối lưới 3KW ở Lujiang, An Huy
  Giải pháp năng lượng mặt trời dân cư nối lưới 3KW ở Lujiang, An Huy

  Khách hàng: Cộng đồng Jinwan, thị trấn Baihu, huyện Lujiang Kích thước hệ thống: Hệ thống năng lượng mặt trời dân cư nối lưới 3KW

  Tổng cộng

  1

  trang

© Bản quyền : 2024 Anhui Sunerise Energy Co.,Ltd. Đã đăng ký Bản quyền .

đứng đầu