Renewable Energy Case Studies
Khu dân cư
Nhà Dự án Khu dân cư Hệ thống năng lượng mặt trời 150KW cho tòa nhà dân cư

Hệ thống năng lượng mặt trời 150KW cho tòa nhà dân cư

  • Jun 16, 2019
Khách hàng: Tòa nhà dân cư ở Việt Nam

Kích thước hệ thống: Hệ thống năng lượng mặt trời 150KW cho tòa nhà dân cư


Solar System for Residential Building
© Bản quyền : 2024 Anhui Sunerise Energy Co.,Ltd. Đã đăng ký Bản quyền .

đứng đầu