Bộ điều khiển năng lượng mặt trời
Nhà

Bộ điều khiển năng lượng mặt trời

Các bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời được liệt kê dưới đây là các bộ điều khiển theo dõi điểm công suất tối đa (MPPT) tiên tiến được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống quang điện ngoài lưới (PV). Bộ điều khiển MPPT có thể nhanh chóng tìm ra điểm công suất cực đại của dãy pin mặt trời theo các nhiệt độ khác nhau, để tối đa hóa việc thu năng lượng từ PV. Bộ điều khiển MPPT cung cấp hiệu suất cao hơn tới 97% và tổn thất điện năng thấp hơn
    Tổng cộng

    0

    trang

© Bản quyền : 2024 Anhui Sunerise Energy Co.,Ltd. Đã đăng ký Bản quyền .

đứng đầu