Hệ mặt trời
Nhà

Hệ mặt trời

Sunerise cung cấp cho bạn dịch vụ tùy chỉnh hệ thống năng lượng mặt trời kết hợp với lưới, không nối lưới và hệ thống năng lượng mặt trời hỗn hợp. Mua hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 1kw đến 10kw cho gia đình, giá hệ thống năng lượng mặt trời 20kw đến 100kw cho thương mại; Hệ thống năng lượng mặt trời 100kW đến 1mw dùng trong công nghiệp. Sunerise là nhà cung cấp giải pháp năng lượng mặt trời bán buôn đầy đủ dịch vụ cho các hộ gia đình và doanh nghiệp phục vụ thị trường năng lượng mặt trời thế giới. Chúng tôi sẽ làm việc với bạn để thiết kế một hệ thống năng lượng mặt trời tối đa hóa tiềm năng tiết kiệm của bạn. Xin cứ thoải mái liên lạc với chúng tôi.
    Tổng cộng

    2

    trang

© Bản quyền : 2024 Anhui Sunerise Energy Co.,Ltd. Đã đăng ký Bản quyền .

đứng đầu