Hệ thống máy bơm nước năng lượng mặt trời
Nhà Hệ mặt trời

Hệ thống máy bơm nước năng lượng mặt trời

Sunerise cung cấp hệ thống bơm năng lượng mặt trời AC và hệ thống bơm năng lượng mặt trời DC có thể được sử dụng để tưới cây trồng, cấp nước cho gia súc hoặc cung cấp nước uống có thể uống được. Mua tấm pin mặt trời cho máy bơm nước trang trại trực tiếp từ nhà sản xuất và nhận giá ưu đãi.
    Tổng cộng

    1

    trang

© Bản quyền : 2024 Anhui Sunerise Energy Co.,Ltd. Đã đăng ký Bản quyền .

đứng đầu